Vores stressrespons er unik og nødvendig –  blot vi ikke bliver i tilstanden!

I det følgende er det vigtigt at skelne mellem begreberne stressrespons og kronisk stress.
Stressresponsen er vores overlevelsesværktøj, som er designet til kamp mod sabeltigre og modstandere der vil fordrive os overtage vores jagtmarker og slå os ihjel. Den kommer hurtigt og forsvinder hurtigt. Og det er den der er fantastisk.
Den kroniske stress er kroppens måde at sige på, at nu er bægret ved at være fyldt. Den opstår ved en ophobning af stresshormoner i vores krop over længere tid. Den kommer langsommere og forsvinder langsommere. Det er ofte det der menes når vi taler om at være ramt af stress. Ordet kronisk betyder i denne sammenhæng at det er noget der har stået på i lang tid, og altså ikke uhelbredeligt.
I dag er der ikke mange sabeltigre og der er ikke meget kamp om territorier eller føde. I dag er vi presset af en lang række andre ting som er ganske individuelt fra person til person. Men vi har stadig vores krybdyrshjerne, der styrer stressresponsen!
Og hvorfor er stressresponsen så, så fantastisk? Det er den fordi, den er forbundet til vores stress-symptomer, kroppens signal om at vi skal tage belastningerne, både de indre og de ydre alvorligt. Stresssymptomerne er kroppens måde at råbe vagt i gevær på, for at få os til at stoppe op og ændre på de uhensigtsmæssige ting der kan være i vores liv.
Hvis ikke vi havde stresssymptomerne, ville vi ende ligesom en metaldel i en stor maskine, der gennem lang tid er blevet udsat for små bevægelser og til sidst knækker af metaltræthed. Operatørerne maskinen ser ikke metaltrætheden opstå før det er for sent og maskinen brænder sammen.
Hvis vi derimod bliver rigtig gode til at mærke efter, både hos os selv og hos andre og spotte stresssymptomerne, kan vi ret hurtigt agere forebyggende og sørge for at vi ikke brænder sammen. Hvis ikke vi havde stressresponsen og dens symptomer, ville vi ende ligesom maskinen og brænde sammen på stribe. Så det er fantastisk at vi er begunstiget med stresssymptomer, hvis vi forstår dem og håndterer dem rigtigt.
På Stressmentor uddannelsen underviser vi i, hvordan man opdager ”metaltrætheden” i tide og kan sørge for at maskineriet kører uden sammenbrud.