Tør Du lede opad – ved at italesætte store belastninger for direktionen?

Uanset om du er mellemleder, HR ansat eller menig medarbejder kræver det danske arbejdsmarked, at alle i perioder tør lede op ad. At vi har modet til at fortælle, hvordan landet ligger, også selv om denne situation kræver, at tidligere beslutninger justeres.

Konsekvenserne ved ikke at tage de besværlige dialoger, diskussioner og italesætte de upopulære holdninger for og med den øverste ledelse, er ofte et stort og vedvarende pres på det nederste og operationelle niveau i en organisation.

Det er IKKE fair!
Det er IKKE løsningen!

Alt for mange beslutninger bliver truffet på øverste niveau, for derefter at videregives eller endda  presses ned gennem organisationen med fare for i processen, at beslutningstagerne ikke virkelig forholder sig til, om tiden, ressourcerne, know-how´en er tilstede på det operatioenelle niveau til at kunne løse opgaven. Det bliver da det nederste niveau, der skal effektuere beslutningen rent praktisk, men ofte uden at beføjelserne til at kunne skaffe flere ressourcer, ændre deadline eller opgradere viden følger med. Det skaber store belastninger og dermed ofte stress.

Derfor er det så vigtigt at ledere, projektledere, nøglemedarbejdere, AMR og HR tør blive upopulære ved at bibringe oplysninger til de øvre ledelsesniveauer om, hvordan forholdene er i organisationen. Meget ofte skånes den øverste ledelse for information om, hvor presset en organisation er. Det kan skyldes, at vi selv ønsker at stå stærkt og i et godt lys overfor ledelsen.

Det holder simpelthen ikke i længden, hvis vi vil sænke belastningerne i organisationen.

De bedste hilsner

Mik og Dorthe