Tilmelding til stressmentoruddannelsen

– Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering (5 ECTS-point)

Tilmeld dig forløbet som stressmentor og start arbejdet mod mindre stress i organisationen, hos de ansatte eller hos dine klienter.

Tidsplan for de enkelte moduler

Modul 1 – Hold J 22. – 23. april 2020 Kl. 9-16

Modul 2 – Hold J 13. – 14. maj 2020 Kl. 9-16

Modul 3 – Hold J 18. juni 2020 Kl. 9-16