Lær at tackle stress i organisationen

Med afsæt i akademifaget Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering.

Stress er en udfordring i mange organisationer. Det går ud over arbejdsmiljø, effektivitet og produktivitet. Som Stressmentor får du viden og værktøjer, der reducerer stress og fremmer trivsel.

I samarbejde med Erhvervsakademi Dania tager stressmentoruddannelsen afsæt i akademifaget Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering, og du modtager derfor bevis og ECTS-point efter bestået eksamen.

Stressmentoruddannelsen kvalificerer dig til at nedbringe stress, udvikle organisationer og skabe arbejdsglæde, motivation og trivsel. Du lærer at forstå stress, at identificere stresssymptomer blandt medarbejdere og kollegaer samt at iværksætte styrkebaserede mestrings-strategier med afsæt i positiv psykologi, som mindsker stresspåvirkninger både på individuelt og organisatorisk niveau.

På fire dage lærer du at:

  • Agere og kommunikere om stress
  •  Identficere stresssymptomer
  • Mestre styrkebaserede metoder, der mindsker stresspåvirkninger
  • Vurdere og måle organisationens belastningsniveau og iværksætte en målrettet indsats
  • Forstå lederens rolle som medspiller i en succesfuld tilbagevenden på jobbet
  • Facilitere en signifikant hurtigere tilbagevenden på jobbet efter stressnedbrud med fokus på menneskelig og økonomisk bundlinje

Forebyg og håndter stress ved hjælp af viden, forståelse, kommunikation og værktøjer

Gennem Stressmentoruddannelsen får du kompetencer både på individ og organisatorisk niveau. Som Stressmentor arbejder du med effektive metoder, der er testet og dokumenteret og som sikrer, at dine kompetencer både kvalitativt og etisk er forsvarlige. 
Som Stressmentor får du redskaber til, at binde stressforebyggelsen sammen på alle niveauer i organisationen.

Undervisning for mennesker, der arbejder med mennesker

Som Stressmentor får du stort udbytte af forløbet, hvis du arbejder med mennesker, enten som leder, coach, HR-ansat eller arbejdsmiljørepræsentant. Du lærer at sætte rammen for en fælles kommunikation samt får mere end 20 værktøjer, der giver dig handlekraft og gør en markant forskel for alle i organisationen.

Det er dokumenteret, at medinddragelse af arbejdspladsen sikrer en hurtigere og mere succesrig tilbagevenden for både stressramte og virksomheden.

Vægtningen i undervisningen er en vekselvirkning mellem individuelle redskaber og organisatoriske virkemidler. De individuelle redskaber giver en dybere forståelse af stress, som er brugbart for dig personligt samt i håndteringen af stressede ansatte, også selv om du ikke agerer som behandler.

Stemningsbilleder fra uddannelsen