Praktisk info

Eksamination

Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Uddannelsen tager afsæt i akademifaget Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering, som er et valgfrit fag på Akademiuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave samt en mundtlig eksaminering.

Ved bestået eksamen opnås 5 ECTS-point.

Uddannelsens form og indhold:

Modul 1: 2 dage

 • Stress i tal
 • Fakta om stress
 • Stressens påvirkning af fysikken, psyken og adfærden
 • Typiske stressårsager og effektiv metode til at anskueliggøre belastninger
 • Redskaber til at forstå stress og hvorfra den opstår
 • Mestring i at afhjælpe stress ved at anvende og formidle metode og teori med afsæt i positiv psykologi
 • Dig som Stressmentor og dit personlige stressniveau

Modul 2: 2 dage

 • Italesættelse af stress i organisationen
 • Stress på jobbet – mulige stressårsager
 • Organisatoriske metoder til at sænke stressniveauet
 • Lederens rolle før, under og efter en sygemelding
 • ”Hands-on”-redskaber der omsætter teori til praktik
 • Tilbage på jobbet – do’s & don’ts

Pris og praktik

Undervisningen foregår kl. 9.00-16.00 i Silkeborg

Eksamineret Stressmentor: Pris: 10.995 momsfri

Stemningsbilleder fra uddannelsen