Praktisk info

Eksamination

Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Uddannelsen tager afsæt i akademifaget Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering, som er et valgfrit fag på Akademiuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave samt en mundtlig eksaminering.

Ved bestået eksamen opnås 5 ECTS-point.

Uddannelsens form og indhold:

Modul 1: 2 dage

 • Stress i tal
 • Fakta om stress
 • Stressens påvirkning af fysikken, psyken og adfærden
 • Typiske stressårsager og effektiv metode til at anskueliggøre belastninger
 • Redskaber til at forstå stress og hvorfra den opstår
 • Mestring i at afhjælpe stress ved at anvende og formidle metode og teori med afsæt i positiv psykologi
 • Dig som Stressmentor og dit personlige stressniveau

Modul 2: 2 dage

 • Italesættelse af stress i organisationen
 • Stress på jobbet – mulige stressårsager
 • Organisatoriske metoder til at sænke stressniveauet
 • Lederens rolle før, under og efter en sygemelding
 • ”Hands-on”-redskaber der omsætter teori til praktik
 • Tilbage på jobbet – do’s & don’ts

Pris og praktik

Undervisningen foregår kl. 9.00-16.00 i Silkeborg

Eksamineret Stressmentor: Pris: 8.796 momsfri

Tilmelding

– Du er tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelsesmail fra os om din tilmelding.

– Med tilmeldingen følger en faktura. Når fakturaen er betalt, er tilmeldingen bindende.

Afmelding

– En uge før kursusstart, kan du afmelde dig uddannelsen og få pengene retur med fradrag af administrationsgebyr på kr. 500.

– Du kan op til 2 dage før kursusstart flytte din deltagelse til næste hold uden ekstra omkostninger for dig.

Pris og praktik

Undervisningen foregår kl. 9.00-16.00 i Silkeborg

Eksamineret Stressmentor: Pris: 8.796 momsfri
(SPAR 20% på tilmelding foråret 2021)

Betaling

– Betaling sker efter fremsendelse af faktura. Tilmelder du dig lang tid før kursusstart, kan vi udskyde betalingsdatoen til 2 måneder før kursusstart

– Fakturaen kan rate opdeles i op til 8 rater.

– Ønsker du at ansøge om kompetencemidler eller midler fra omstillingsfonden, da inddrag gerne os for muligheder, inden vi sender din faktura afsted. Læs om tilskudsmuligheder her

Stemningsbilleder fra uddannelsen