Ledere

Som leder spiller du en afgørende rolle for en stressramt medarbejder, om du vil det eller ej. Det foreskriver organisationsdiagrammet. Derfor kan du ikke udelukkende udlicitere opgaven til HR og eksterne. Du bliver som leder nødt til aktivt at gå ind i processen. Og lige som med dit kørekort, bør du ikke gå i gang uden vejledning af fagfolk. Det kan have store menneskelige såvel som økonomiske omkostninger.

Du bør som leder have viden, redskaber og ikke mindst forståelse for, hvad en stressramt gennemgår. Alt for mange tror faktisk, at de ved det, men det er vores erfaring gennem tusindevis af sessioner, at kun få uden kurser og uddannelse om stress formår at skabe de dialoger, og udvise de handlinger, som til fulde sikrer en stressramt skånsomt, effektivt og langtids holdbar tilbage i jobbet.

Udover strategier og indsiger til at håndtere stressramte, får du på Stressmentors 4 dages uddannelse også redskaber til at forebygge stress. Her er særlig fokus på at skabe et fælles fundament at kommunikere stress ud fra.