Human resource

Som HR ansat har du højest sandsynligt erfaret, at stress og belastninger er en af de største udfordringer ift. at fastholde og fremme trivslen blandt ansatte. Derfor er viden, forståelse og redskaber til at forebygge og håndtere stress essentielt for mennesker, der arbejder med mennesker.

Ved at have et stress beredskab med køreklare procedurer og virkningsfulde redskaber føler du dig som HR ansat klædt på til at håndtere situationer med stressramte medarbejdere. Du kan også effektivt sparre med lederne, så de tør gå ind i processen med deres stressramte medarbejdere.

Alt det får du mulighed for at lære på kun 4 dage, hvor rummelighed og fortrolighed er i højsæde. Mappen med al materialet vil med sikkerhed ofte komme ned fra din hylde. Det ved vi fra dem, der allerede har fået vores direkte anvendelige redskaber.

Ses vi?