Eksamen

Eksamination

Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Uddannelsen tager afsæt i akademifaget Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering, som er et valgfrit fag på Akademiuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave samt en mundtlig eksaminering. Ved bestået eksamen opnås 5 ECTS-point.

Certificeret stresscoach

Som uddannet Stressmentor har du mulighed for at blive certificeret Stresscoach. Det kræver, at du har bestået Stressmentor uddannelsen. Dertil kommer, at du i forvejen har uddannelse som enten coach, terapeut eller lignende.
Du kan også tage modul 3 uden at gennemføre certificeringen og i stedet modtage et uddannelsesbevis.

Stemningsbilleder fra uddannelsen