Uddannelsen udbydes i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania. Uddannelsen tager afsæt i akademifaget Stress i organisationen – forebyggelse og håndtering, som er et valgfrit fag på Akademiuddannels­en i Ledelse.