Coaches

Stressede mennesker skal ikke coaches! Ønsker du at kunne hjælpe mennesker til et stressfrit liv, men savner du redskaber til at identificere stress og til at tackle klienter med stress?

Så er stressmentor noget for dig!

Med stressmentorforløbet får du redskaber og øvelser du kan bruge direkte i din coaching. Både til klienter med forskellige grader af stress, men også til forebyggelse hos alle dine klienter. Du kan afslutte forløbet med en certificering som Stresscoach.

Hvis du coacher en stresset person, kan det gøre mere skade end gavn. Der er derfor vigtigt, at du ved hvornår og hvordan du skal bruge dine coachende redskaber og hvornår du skal yde decideret rådgivning.

Gennem en blanding af teori og øvelser giver vi dig overblikket og redskaberne til at agere professionelt i forhold til klienter med stress.Samtidig lærer du at forstå samspillet mellem den stressede klient og arbejdspladsen, og hvordan du som Stresscoach kan interagere både på organisations niveau og på individ niveau.

Hvis du vælger tillægsmodulet som stresscoach får du en komplet drejebog til, hvordan du laver et forløb for stressede klienter. Du lærer om hvilke faldgruber du skal være opmærksomme på, og hvordan du helt praktisk skal anvende stresscoaching i din praksis.